Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Gratis e-learning PARDI voor het diagnosticeren van ARFID

Werk je als zorgprofessional met mensen met (een vermoeden van) ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)? In de gratis PARDI e-learning leer hoe je het PARDI-instrument goed kan gebruiken voor de diagnostiek van ARFID. PARDI staat voor ‘Pica, Arfid, and Rumination Disorder Interview’.

Inhoud e-learning

In de gratis e-learning:

  • Leer je hoe je als gedragswetenschapper het PARDI interview goed en betrouwbaar af kunnen nemen
  • Leer je of de persoon aan de criteria voor ARFID voldoet
  • Krijg je de vier verschillende versies van de PARDI en het scoringsformulier bij de e-learning
  • Leer je om welk ARFID-profiel het gaat (sensorische gevoeligheid, angst voor aversieve gevolgen, gebrek aan interesse in eten) en kun je de mate van ernst vaststellen
  • Een download van de zeer recent vertaalde PARDI-AR-Q (PARDI-ARFID-Questionnaire: screenings vragenlijst voor ARFID, afgeleid van de PARDI) in twee versies: één voor ouders en één voor mensen van 14 jaar en ouder

Ontwikkeling e-learning PARDI

Om de eetstoornissenzorg in Nederland verder te verbeteren, ontwikkelden SeysCentra en het Accare Child Study Center de e-learning PARDI. De e-learning werd gefinancierd door K-EET (Ketenaanpak Eetstoornissen).

Instrument PARDI

Dr. Renate Neimeijer van het Accare Child Study Center en prof. dr. Sandra Mulkens van de Universiteit Maastricht en SeysCentra vertaalden PARDI in 2018 vanuit het Engels. Er zijn vier versies van de PARDI die, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, afgenomen kunnen worden bij ouders en/of bij de patiënt zelf.

Op tijd herkennen van ARFID

ARFID werd pas in 2013 in de DSM-5 opgenomen. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 2-3 % van de kinderen en 1% van de volwassenpopulatie met deze voedingsstoornis kampt. Voor het bieden van effectieve hulp is het belangrijk om ARFID op tijd te herkennen. Op langere termijn kan ARFID leiden tot onder andere lichamelijke problemen en verminderde psychosociale ontwikkeling.

Accreditatie

Accreditatie voor de e-learning PARDI is toegekend door VSR (3 punten) en in aanvraag bij FGzPt, NIP eerstelijnspsychologie en NIP/NVO (geldt ook voor SKJ).

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over PARDI en voor het aanmelden bij de e-learning kijk je op de website Accare. Maak eerst een account aan voordat je de gratis e-learning kunt volgen.

Tags