Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Oproep: betrek jongeren bij de coronamaatregelen

Jongeren op de trap voor een middelbare school

De overheid spreekt jongeren voortdurend aan op het naleven van de coronamaatregelen. Verreweg de meest jongeren houden zich aan die maatregelen, een kleine groep doet dat niet of niet altijd. Tijd voor een andere benadering, waarbij overheid, instellingen én jongeren zelf samen op zoek gaan naar een oplossing.

Werk samen

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op verschillende niveaus en plekken meepraten, meedenken en meebeslissen. Want hoe weet je als school, jeugdhulpinstelling, gemeente of rijksoverheid anders wat kinderen en jongeren nodig hebben? Welke gevolgen bepaalde beslissingen en maatregelen hebben op hun mentale gezondheid en ontwikkeling? Welke oplossingen zij zien, en welke uitvoerbaar zijn? Een consortium van jeugdhulp- en jongerenorganisaties roept ministers, burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, leerkrachten, schoolleiders, sportcoaches, jeugdhulpprofessionals, ouders en ieder ander die met de jeugd te maken heeft op om hier niet langer mee te wachten. Ga het gesprek aan met kinderen en jongeren. Maak samen plannen en voer deze uit.

Praat niet tegen jongeren, maar mét jongeren

De jongerenorganisaties zelf voeren al regelmatig overleg met elkaar, en met andere betrokkenen. Wat is nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor jongeren vol te houden zijn? Wat moet er anders? Wat zijn de ervaringen van jongeren? En wat is belangrijk voor kwetsbare groepen zoals werkloze jongeren, jongeren in de jeugdhulp, jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen en jongeren met een fysieke of  verstandelijke beperking of een chronische aandoening? In september komt het consortium met een advies over hoe jongeren structureel kunnen meebeslissen over beleid, protocollen en coronamaatregelen die hen aangaan, en welke oplossingen jongeren zelf zien. Zodat we niet langer óver jongeren besluiten, maar mét jongeren.

Het consortium bestaat uit de NJR, het Landelijk Kenniscentrum LVB, de Kindertelefoon, ExpEx, JongWijs, Stichting Alexander, JongPit, het Jeugdwelzijnsberaad, het Kinderrechtencollectief, het LAKS en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het Nederlands Jeugdinstituut is betrokken als kennispartner.

Meer lezen: essay ‘Jeugd aan het roer’

Ans van de Maat (Nederlands Jeugdinstituut) en Arne Popma (Amsterdam UMC en NVvP) bepleiten een soortgelijke boodschap in het essay ‘Jeugd aan het roer’: betrek kinderen en jongeren bij het bedenken van nieuwe coronamaatregelen, zodat die aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling.

>> Essay: betrek kinderen en jongeren bij coronabeleid