Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Studenten gebruiken ADHD-medicatie zonder recept: “Praat erover”

Jonge vrouw studeert

Bijna één op de twintig studenten gebruikt weleens methylfenidaat en andere ADHD-medicatie zonder doktersrecept, blijkt uit recent onderzoek. Zij hopen hiermee betere studieresultaten te behalen of over meer energie te beschikken. Niet alle professionals zijn bekend met dit oneigenlijk gebruik. Het advies: wees je ervan bewust dat dit voorkomt. En praat erover met jongeren, benadrukt ADHD-expert Els van den Ban: “Bespreek dat anderen je kunnen vragen om je medicatie te verkopen.”

Het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten blijkt uit het begin dit jaar afgeronde onderzoeksproject Gezonde focus van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Trimbos-instituut. Studenten geven aan dat ze de medicatie vaak verkrijgen via bekenden, vrienden en familie, die het wel krijgen voorgeschreven op recept van een arts.

“... er was ook een klasgenoot die kreeg het voorgeschreven. Alleen, die nam het nooit. Dus die had een hele stapel thuis liggen.”

Student, 17 jaar

Bewustzijn vergroten bij professionals

De onderzoekers keken ook naar de rol die zorg- en preventieprofessionals kunnen spelen bij het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Uit gesprekken met zorgverleners blijkt dat zij niet allemaal bekend zijn met dit oneigenlijk gebruik. Het is daarom belangrijk om bewustzijn te creëren bij professionals, en om ADHD-medicatie zorgvuldig te verstrekken.

De projectgroep formuleerde het volgende advies voor zorgverleners: “wees je bewust van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door sommige studenten. Bespreek het werkelijk gebruik met je ADHD-patiënten, maak oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie bespreekbaar, wees zorgvuldig met uitschrijven van (herhaal)recepten en geef voorlichting bij uitgifte over de risico’s en gevolgen.”

Ga in gesprek met jongeren

Els van den Ban is kinder- en jeugdpsychiater bij Altrecht. Namens de expertgroep ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie sluit ze zich aan bij dit advies. Ze vult bovendien aan: “Bespreek met jongeren dat oneigenlijk gebruik voorkomt. Benoem dat dat je bijvoorbeeld op school gevraagd kan worden om je medicatie te verkopen.”

“Praat erover dat het illegaal is om daar op in te gaan, en geef ze tips voor hoe ze zich daartegen kunnen weren. Bespreek daarnaast met studenten en scholieren hoe ze anders kunnen omgaan met gezond studeren. Denk aan plannen, genoeg slaap, gezonde voeding, en vooral: geen middelengebruik.”

Project Gezonde focus

Met de kennis uit het project Gezonde Focus hebben het Trimbos-instituut en het IVM tools en materialen herzien en ontwikkeld die kunnen bijdragen aan het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie. Daarnaast bieden de uitkomsten van dit project inzichten voor verdere ontwikkeling van materialen en interventies om het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie terug te dringen. De projectgroep gaat hiermee aan de slag in het vervolgtraject.

>> Meer over project Gezonde focus

Poster: Praten over medicatie met je behandelaar

Tags