Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Onderzoek: jeugdigen in een kwetsbare situatie beter signaleren

231030 Kennissynthese Rechthoekig Plaatje Bij Nieuwsbericht V2

Hoe signaleer je jeugdigen die in een kwetsbare situatie opgroeien? Het Kenniscentrum roept het voorveld op een vragenlijst in te vullen. Dus werk je in een wijkteam, preventieve jeugdgezondheidszorg, eerstelijnszorg, kinderopvang of het onderwijs voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar? Help dan inzicht te krijgen in jouw behoeften en de kennis die er nog nodig is. De resultaten helpen jou in het werken met jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie.

Jongeren in kwetsbare situaties signaleren

Hoe handel je wanneer een jeugdige een verhoogd risico heeft op psychische, sociale en schoolproblemen? En hoe signaleer je jeugdigen die in een kwetsbare situatie opgroeien? Deze vragen staan centraal bij een grote landelijke studie van ZonMw. Onderzoekers ontwikkelen een product om professionals in het voorveld te helpen een jeugdige (0-23 jaar) die in een kwetsbare situatie opgroeit, te signaleren.

Help de onderzoekers

Door het invullen van de vragenlijst kun je de onderzoekers helpen. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat jeugdigen ernstige problemen ontwikkelen en specialistische ggz-hulp nodig hebben. Hoe meer professionals deze vragenlijst invullen, hoe meer inzicht er komt in de praktijkkennis en behoeftes rond het herkennen en ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare gezinssituatie.

De vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Invullen kan kan tot en met 31 december 2023. Scan de QR-code in de afbeelding van dit nieuwsartikel voor de vragenlijst voor het onderzoek naar jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien. En deel deze vragenlijst met je netwerk!

Samenwerking

Bij dit onderzoek van ZonMw zijn naast het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen verschillende partijen betrokken, waaronder: de Nationale Jeugdraad (NJR), het Trimbos-instituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Divosa, en het Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vind je op de Kennissynthese-pagina van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Tags