Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Magazine Kenniscentrum over stappen naar betere jeugdhulp

Groep vrolijke kinderen in de zon

Hoe zorgen jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, wijkteams, gemeentemedewerkers, wetenschappers, ouders én jongeren samen voor de beste hulp aan psychisch kwetsbare jeugd? Die vraag verkent het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd via voorbeelden uit het werk van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Kennis voor de Transformatie

In 2018 startte het Kenniscentrum met het programma Kennis voor de Transformatie, met als missie: bijdragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp. Dit leverde inzichten, onderzoeksresultaten en kennisdossiers op, maar ook toekomstvragen, overzichten van lopend onderzoek en goede voorbeelden. Allemaal gericht op thema’s waar hoognodig actie geboden is.

Het magazine Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd staat stil bij de opbrengsten van Kennis voor de Transformatie. Het magazine neemt vier actuele thema’s onder de loep die een belangrijke rol spelen in het werk van het Kenniscentrum, maar ook in dat van leden en andere partners in het jeugdveld.

Vier actuele thema’s

In vier verhalen verdiept het magazine zich in stappen richting betere jeugdhulp. Hoogleraar Youth Mental Health Promotion Marloes Kleinjan opent met een pleidooi voor meer onderzoek naar de psychische gezondheid van onze jeugd. Emeritus hoogleraar Kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer vertelt over het belang van doeltreffende signalering en triage. Hoe krijg je kinderen met mogelijke psychische problemen goed in beeld, en zorg je dat ze tijdig de juiste hulp krijgen?

Lessen uit de praktijk laten zien wat werkt als je jeugd-ggz wilt inzetten in de zorg dichtbij huis. Denk aan specialistische ondersteuning bij de huisarts. En professionals en ervaringsdeskundigen delen hun hartenkreten over zelfmoordpreventie bij jongeren. Het magazine besluit met een overzicht van andere resultaten uit het programma Kennis voor de Transformatie, zoals de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda, het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp en toepasbare kennis voor gemeenten.

Kennis voor de toekomst

Vanuit het magazine kunnen lezers doorklikken naar verdiepende kennis op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, zoals position papers en kennisdossiers. Het magazine nodigt dus uit tot verder lezen, meer onderzoek en verdere samenwerking.

Het werk van het Kenniscentrum is nog lang niet klaar. Dat geldt voor de vier thema’s uit dit magazine, maar ook voor vele andere onderwerpen en vraagstukken. Ook de komende tijd blijft het Kenniscentrum zich samen met een landelijk netwerk inzetten om de jeugdhulp met specialistische kennis te verbeteren. Hierbij zal het Kenniscentrum nauw samenwerken met het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut.

Bekijk en download het magazine

Bladert u liever door een echt magazine? Gedrukte exemplaren kunt u opvragen via communicatie@kenniscentrum-kjp.nl.