Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Kinderombudsman: kinderen met complexe problematiek hebben moeite met passend onderwijs

Jongen schrijft op een schoolbord

Kinderen zijn in het algemeen wel tevreden over de hulp die ze op school krijgen. Maar wanneer de hulpvraag complexer wordt, voldoen de ondersteuning en hulpverlening niet meer en hebben scholen niet altijd voldoende expertise, tijd en ruimte beschikbaar. Ook voelen de kinderen zich niet altijd gezien of gehoord. Dat blijkt uit het onderzoek naar passend onderwijs ‘Van passend naar inclusief’ door Kinderombudsvrouw Margritte Kalverboer onder 184 kinderen.

Verbetering

De Kinderombudsman doet vier suggesties voor verbetering van passend onderwijs:

  • Onderwijspersoneel moet meer kennis opbouwen (ook al tijdens de opleiding) over de problemen die kinderen hebben.
  • De scholen moeten meer structuur en rust aanbrengen, bijvoorbeeld door middel van kleinere klassen en meer docenten voor de klas. Zo is er ook meer tijd voor individuele aandacht.
  • Voor kinderen en hun ouders moet altijd duidelijk zijn hoe de school beslissingen over de hulp neemt. Als bekend is waarom hulp soms niet mogelijk is, kunnen ouders samen met de school kijken naar wat dan wel kan.
  • Scholen moet onderzoeken of de hulp die kinderen krijgen voldoende is en leren hoe ze dit kunnen meten.

Een inclusieve school is een stap naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften leren met inclusief onderwijs al vroeg dat iedereen meetelt.

Magritte Kalverboer, Kinderombudsvrouw

Inclusiever

De Kinderombudsman bepleit inclusiever onderwijs. Nederland moet op dit punt veel ambitieuzer zijn, vindt zij. Nederland heeft een VN-verdrag ondertekend waarin is vastgelegd dat ieder kind met een ondersteuningsbehoefte vanwege een fysieke of psychische beperking recht heeft op inclusief onderwijs. “Passend onderwijs is daarin een stap in de goede richting maar nog zeker niet het eindstation.” Ze verwacht dan ook een visie van minister Slob op inclusief onderwijs en een concreet en ambitieus plan waarmee we dit doel kunnen bereiken.

Lees het rapport ‘Van Passend naar inclusief; kinderen over hun perspectief op passend onderwijs’

Lees de toelichting op het rapport op de website van de Kinderombudsman