Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Vernieuwd kennisdossier: ggz die met jongeren meegroeit

Vier jongeren zitten buiten te praten

Nu online bij het Kenniscentrum: het geheel vernieuwde kennisdossier Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie). Dit dossier richt zich op jongeren die hulp krijgen voor psychiatrische problemen. Hoe kunnen professionals zorg verlenen die met hen meegroeit, en aansluit op hun ontwikkeling en behoeftes? Hoogleraar Transitiepsychiatrie en psychiater Thérèse van Amelsvoort werkte als expert mee aan het dossier: “Om te zorgen dat alle levensgebieden goed op elkaar aansluiten, is goede persoonlijke begeleiding en ondersteuning tijdens deze uitdagende levensfase extra belangrijk.”

Goede zorg voor jongvolwassenen

De transitiepsychiatrie is erop gericht om psychiatrische zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen in de leeftijdsfase tussen 12 en 25 jaar. Het dossier Jongvolwassenen gaat onder meer in op de veranderingen die plaatsvinden in de zorg rond het 18e levensjaar. Hoe kan je jongeren hier zo goed mogelijk bij begeleiden, op weg naar volwassenheid én nadat ze 18 jaar zijn geworden?

Met het vernieuwde dossier vraagt het Kenniscentrum aandacht voor goede psychiatrische zorg voor jongvolwassenen. De adolescentie is een gevoelige periode voor het ontstaan van psychische klachten. Effectieve behandeling is belangrijk om langetermijngevolgen hiervan te voorkomen. Het is echter nog niet altijd vanzelfsprekend dat de psychiatrische zorg goed aansluit bij wat een jongvolwassene nodig heeft.

‘Te complex’

Bovendien verloopt de transitie van jeugd- naar volwassenenzorg niet altijd vlekkeloos. Dat laatste ervoer ook ervaringsdeskundige Kaylee: “Toen ik van de jeugdpsychiatrie naar de volwassenenpsychiatrie moest veranderde er veel. Ik moest naar een andere instelling, en er moesten veel dingen geregeld worden bij de gemeente. Het was best lastig om een passende vervolgplek te vinden, ze vonden me te complex. Uiteindelijk is voor mij alles goed geregeld, maar dat geldt niet voor iedereen. Juist daarom is de aandacht voor een goede overdracht heel belangrijk.”

Stel ontwikkeling centraal

Het dossier gaat ook in op de ontwikkeling die jongeren doormaken in deze levensfase. Ervaringsdeskundige jongere Emiel benadrukt het belang van aandacht hiervoor: “Voor mij was het belangrijk om naast de focus op problemen die heerst in de volwassenenpsychiatrie, óók te blijven kijken naar mijn ontwikkeling. Daar was ik net als veel andere jongeren met psychische problemen in vastgelopen. Om zelfstigma en stagnering van de ontwikkeling te beperken, is het belangrijk om de ontwikkelingsgerichte benadering uit de jeugd-ggz ook na 18-jarige leeftijd voort te zetten.”

In het dossier Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie) vinden professionals kennis over de coördinatie van de zorg voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Wat komt er kijken bij de transitie in de zorgverlening rond het 18e levensjaar? Wat kan je doen om een jongere zo goed mogelijk te begeleiden? Hoe betrek je jongeren en hun naasten? En welke tools kan je hiervoor inzetten?

Naar dossier Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie)