Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

In memoriam: Guy Berden

Jongen met zijn fiets bij het strand

Kinder- en jeugdpsychiater Guy Berden is overleden.

Guy was een breed gewaardeerde stem in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij hechtte veel belang aan het ontwikkelen van psychotherapeutische vaardigheden voor kinder- en jeugdpsychiaters. Zijn hele loopbaan heeft hij zich ingezet voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Hij was dan ook al vanaf de oprichting van het Kenniscentrum een voortdurende vriend van onze organisatie en ons netwerk.

Recent zette Guy zich als voorzitter van de Stichting Suffugium in voor het stimuleren van onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Met het jaarlijks verstrekken van een subsidie vanuit de stichting wilde hij vooral jonge talentvolle onderzoekers en vernieuwend onderzoek een kans geven. “Er is sinds de invoering van de Jeugdwet maatschappelijk relatief weinig aandacht voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in engere zin. Terwijl de noodzaak van goede zorg voor jongeren met psychiatrische problemen alleen maar groter lijkt te worden. Ik denk dat een focus op deze groep, onder meer door gericht onderzoek, de komende jaren erg nodig is. (…) Bij het maken van een keuze maken we dankbaar gebruik van de adviezen van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum.”

Guy was hartelijk toegankelijk en opbouwend kritisch, met altijd het belang van kinderen en jongeren voorop. Het was een groot voorrecht met hem te mogen samenwerken.

Het team van het Kenniscentrum wenst zijn familie, vrienden en ex-collega’s veel sterkte.