Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Het buitenhuisproject van Trimbos-Instituut

Gezin regenlaarzen

Het buitenhuisproject van Trimbos-Instituut is voor kinderen en jongeren bij wie de thuissituatie onveilig is, of ouders hebben met: psychische problemen, een verslaving of een licht verstandelijke beperking.

Het doel is om het welbevinden van deze kinderen te vergroten en de kans op trauma, verwaarlozing en psychische problemen te voorkomen of verkleinen. Dit houdt in dat er een veilige omgeving wordt aangeboden in de vorm van kinderopvang, buitenschoolse opvang, en voor jongeren huiswerkbegeleiding of een sportclub. Eén hulpverlener werkt als centraal punt tussen de betrokken partijen om het gezin te ondersteunen.

Gezinnen die meedoen aan het Buitenhuisproject worden versterkt doordat de draagkracht van een gezin wordt vergroot. De kinderen zijn een aantal uren per week weg uit de stressvolle thuissituatie. Daardoor hebben ouders meer tijd om aan zichzelf te werken. Met als gevolg dat er ruimte komt om de thuissituatie te verbeteren. Tot nu toe heeft het project in het eerste jaar landelijk 60 gezinnen geholpen en er worden nog steeds nieuwe gezinnen geïncludeerd.

Lees meer over het project van Trimbos-instituut.