Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Concrete handvatten voor suïcidepreventie in de maak

Kind bouwt brug met blokken

Pieker je over chronische suïcidaliteit bij jongeren? Vraag je je af hoe je suïcidepreventie aanpakt bij jongeren met een licht verstandelijke beperking? Of heb je behoefte aan kennis over suïcidepreventie in het algemeen? Binnenkort zijn er concrete handvatten beschikbaar die je bij dit soort vragen kunnen ondersteunen.

Ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd is een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Dit project werkt aan concrete handvatten rondom suïcidepreventie bij jongeren, zoals:  

  • een leidraad over suïcidepreventie die in de gehele jeugdketen gebruikt kan worden
  • een handreiking over chronische suïcidaliteit
  • een handreiking over suïcidaliteit bij jongeren met een LVB

Samen Minder Suïcide

Vanuit meerdere hoeken blijkt dat organisaties in het jeugdveld veel bezig zijn met het thema suïcidaliteit. De projectgroep moedigt deze ontwikkeling van harte aan. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de handen ineen te slaan om zo van elkaar te leren en samen tot landelijke aanbevelingen te komen.

Laat van je horen

Heb je gedachten over suïcidaliteit bij jongeren die je met de projectgroep wil delen? Wil je op de hoogte blijven? Of bijvoorbeeld meelezen met één van de handreikingen? Stuur dan een e-mail naar Ruthie Werner via r.werner@113.nl.

Tags