Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Essay: cursus Mental Health First Aid kan waardevolle bijdragen opleveren

Meer betrouwbare kennis leidt tot betere resultaten. De cursus Mental Health First Aid is een vorm van psycho-educatie en geschikt voor een algemeen publiek. Zo leren bijvoorbeeld welzijnswerkers en politiemensen psychische problemen bij anderen te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp.

In het Tijdschrift voor Psychiatrie verscheen een essay over de cursus Mental Health First Aid: ‘Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking’, waaraan Kenniscentrum-collega Sara van der Weerd meewerkte.

Het essay beargumenteert de mogelijke bijdrage die de cursus kan leveren. Vanuit de literatuur en praktijk beschrijven de auteurs de kenmerken, meerwaarde en aandachtspunten van Mental Health First Aid in de Nederlandse context. Positieve ervaringen in het buitenland doen veronderstellen dat Mental Health First Aid ook in Nederland kan bijdragen aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen. Optimalisering van de cursus op de lokale context is hierbij van belang.

Nederlands evaluatie- en effectonderzoek is nodig om vast te stellen of de positieve effecten uit internationaal onderzoek ook in Nederland gelden, of volwassenen en jongeren tijdig goede hulp ontvangen dankzij Mental Health First Aid, en hoe het stigma rond psychische aandoeningen verder verkleind kan worden.