Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Eenduidige kennis over medicatie

ADHD-medicatie

Over medicatie-toepassingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie bestaan verschillende kennisbronnen. Het onderling afstemmen van de informatiestroom is het uitgangspunt van een samenwerking tussen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met het Kinderformularium. Het formularium op de website van het Kenniscentrum zal op termijn worden opgeheven.

Het Kenniscentrum heeft een Formularium met adviezen en kennis over verschillende medicijnen. Daarnaast bestaat er het Kinderformularium van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Hoewel beide formularia zich baseren op evidence-based practice komt het wel eens voor dat er kleine onderlinge verschillen in advisering bestaan. Om te voorkomen dat behandelaars dubbele of tegenstrijdige informatie krijgen, beperkt het Kenniscentrum zich voortaan tot het geven van wetenschappelijk onderbouwde informatie en adviezen over plaatsbepaling van medicatie in de behandeling van psychische klachten. Voor de meer technische gebruiksaspecten van medicijnen, zoals dosering, bijwerkingen, contra-indicaties en farmacokinetische aspecten verwijst het Kenniscentrum door naar het Kinderformularium.

Formularium wordt opgeheven

Belangrijk voor behandelaars is dat het Formularium op de website van het Kenniscentrum op termijn zal worden opgeheven. De huidige informatie wordt niet meer bijgewerkt. Het Kenniscentrum verwijst u graag door naar het Kinderformularium voor specifieke informatie over medicijnen. Voor informatie over plaatsbepaling van specifieke middelen in de behandeling van een specifieke stoornis kunt u zich blijven wenden tot de praktijkstandaarden over psychiatrische stoornissen op de website.

>> bekijk het Kinderformularium
>> bekijk de praktijkstandaarden