Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Bijdragen Kenniscentrum aan de Voor de Jeugd Dag

Jongeren tafel

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is ook aanwezig bij de online editie van de Voor de Jeugd Dag, komende maandag 27 september. Met lezingen over twee projecten: ‘Gluren bij de Buren’ en ‘Handvatten voor het herkennen van pro-ana coaches’.

Integrale hulp: hoe bied jij dat?

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-LVB, verslavingszorg en speciaal onderwijs. Maar hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen? Vanuit de Westergasfabriek vertelt Nienke Bekkema van het Kenniscentrum om 12.15 uur live over het project Gluren bij de Buren. Waarbij professionals over de schutting kijken bij een collega-organisatie, om te leren en inspiratie op te doen over integrale hulp aan kwetsbare gezinnen. Welke ingrediënten zijn nodig voor goede integrale hulp? Denk aan: gezamenlijk visie ontwikkelen, gemeenschappelijke taal, samenwerking met gemeentes en regie bij het gezin.  Maya Hofhuis van KOOS Utrecht vertelt vervolgens over hoe je integraal kunt werken in de wijk vanuit het Utrechtse model.

>> Meer informatie

Aanpak pro-ana coaches

Jongeren met een eetstoornis zijn vatbaarder voor zogenaamde pro-ana coaches, die zich via sociale media aanbieden als afvalcoach. Deze coaches blijken uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel vaak uit te zijn op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs seksueel misbruik van deze kwetsbare jongeren. Hierop heeft het Ministerie van VWS een actieagenda opgezet: ‘pro-ana: positieve steun bij eetstoornissen’. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde een factsheet en een verdiepende handreiking om handvatten te geven om het contact met pro-ana coaches te signaleren, en om informatie over de vervolgstappen richting hulpverlening en strafrecht toe te lichten. Charlotte van ’t Spijker en Saskia Gomez-Liefting presenteren de factsheet op de Voor de Jeugd Dag om 14.15 uur.

>> Meer informatie