Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Wat te doen bij acute agitatie in de jeugd-ggz? Vernieuwde handleiding

Jongen klimmuur

Een kind of jongere met acuut geagiteerd gedrag heeft direct zorg nodig. Hulp zonder medicatie heeft altijd de voorkeur. Soms is het toch nodig om noodmedicatie in te zetten. De handleiding voor acute agitatie en het gebruik van ‘ingrijpmedicatie’ binnen de jeugd-ggz is onlangs vernieuwd.

Meer kennis over medicatie

Plaatsbepaling in de behandeling

Professionals vinden kennis over de plaatsbepaling van medicatie in de behandeling van psychische klachten bij kinderen en jongeren in de praktijkstandaarden van het Kenniscentrum.

Naar de praktijkstandaarden

Vernieuwde adviezen voor professionals

Behandeling zonder medicatie en dwang is altijd de eerste keuze. Bij onvoldoende effect kan een behandelaar toch kiezen voor medicatie, om een onveilige situatie veilig te maken. In het vernieuwde protocol Acute agitatie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie vinden professionals handelingsgerichte adviezen hieromtrent.

Er is nog onvoldoende onderzoek naar ingrijpmedicatie bij kinderen en jongeren, waar dit bij volwassenen wel meer onderzocht is. Er zijn bovendien geen nationale of internationale richtlijnen over de meest effectieve medicamenteuze behandelingen voor agressie en agitatie bij kinderen en adolescenten.

Binnen de volwassenenpsychiatrie zijn richtlijnen beter ontwikkeld, maar er blijven enorme verschillen tussen instellingen en landen. De handleiding ‘Acute agitatie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie’ is een consensusdocument, gebaseerd op praktijkervaring, literatuur (waar aanwezig) en richtlijnen voor volwassenen.

Werkgroep ‘Acute agitatie’
  • Niels van Kampen (AIOS bij Levvel)
  • Joost Waas (kinder- en jeugdpsychiater bij Accare)
  • Nick Goddard (kinder- en jeugdpsychiater bij Levvel, lid van de Geneesmiddelencommissie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
Terug naar boven

Kinderformularium

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelgebruik bij kinderen, over bijvoorbeeld dosering, bijwerkingen en contra-indicaties

Tags