Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Actieagenda VWS voor steun bij eetstoornisproblematiek

Samen met patiëntenvereniging WEET, Proud2Bme, 99gram en IkOokVanMij (IOVM) heeft het ministerie van VWS een actieagenda opgesteld die zich richt op steun bij eetstoornisproblematiek. Het doel: voorkomen dat jongeren in aanraking komen met pro-ana, een beweging waarbij jongeren met eetproblematiek online schadelijke informatie, beeldmateriaal en tips uitwisselen om verder af te vallen. Hieronder bevinden zich ook pro-ana coaches die uit zijn op seksueel materiaal. De actieagenda zet in op positieve alternatieven via social media, handvatten voor (zorg)professionals en verantwoorde berichtgeving in de media over eetstoornisproblematiek en pro-ana.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS): “Pro-ana websites en coaches zijn ontzettend schadelijk voor een doelgroep die al zeer kwetsbaar is. Het is onacceptabel dat jonge meisjes via deze weg in contact komen met coaches die als doel hebben seksueel materiaal te bemachtigen. Met deze actieagenda bundelen we de krachten van de Rijksoverheid en patiëntverenigingen, hulpinstanties en deskundigen in het tegengaan van pro-ana. Door in te zetten op preventie en alternatieven die steun bieden, kunnen we jongeren beter helpen bij eetstoornissen”.

Sociale media

Het gebruik van social media onder jongeren is de afgelopen jaren flink gestegen. Vooral jongeren met een eetstoornis zijn kwetsbaar op het internet. Vanuit de actieagenda wordt gezorgd dat positieve sites en chatfuncties zoals Proud2Bme, 99gram, WEET en IOVM online beter vindbaar zijn. Ook wordt actief gebruik gemaakt van fora, chats en sociale platforms om jongeren met een eetstoornis beter te bereiken en steun te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren steun zoeken op pro-ana websites en dan mogelijk in aanraking komen met pro-ana coaches die uit zijn op seksueel materiaal.

Informatie voor professionals uit de zorg- en strafketen

Professionals uit de zorg- en strafketen zijn zich lang niet altijd bewust van de werkwijze, impact en gevaren van pro-ana websites en coaches en voelen zich soms onvoldoende toegerust om hierover het gesprek aan te gaan met jongeren. Daarom ontwikkelen betrokken partijen een factsheet en handreiking, waarmee professionals worden geïnformeerd over de stappen die zij kunnen zetten om een jongere te helpen en eventueel melding of aangifte te doen bij de politie. Ook wordt bij de politie de kennis vergroot over wat de signalen zijn die duiden op pro-ana en waar naartoe kan worden verwezen voor hulp.

``Pro-ana websites en coaches zijn ontzettend schadelijk. Door in te zetten op preventie en alternatieven die steun bieden, kunnen we jongeren beter helpen bij eetstoornissen. ”

Staatssecretaris Blokhuis (VWS)

Richtlijn voor verantwoorde berichtgeving

In de media wordt regelmatig onbewust gekozen voor stereotype en negatieve beelden van eetstoornissen, bijvoorbeeld door het gebruik van beelden van magere meisjes. Het is van groot belang om bewust om te gaan met berichtgeving en te voorkomen dat jongeren met eetstoornisproblematiek op het idee komen om in contact te treden met een pro-ana coach. Ook wordt te weinig actief verwezen naar positieve alternatieven waar je terecht kan voor hulp. Daarom komt er een richtlijn voor verantwoorde berichtgeving in de media, met tips over het gebruik van niet-triggerend beeldmateriaal (bijvoorbeeld van een model dat niet té dun is) en informatie over eetstoornisproblematiek en de risico’s van pro-ana.

 

Deze actieagenda is een samenwerking van patiëntenvereniging WEET, Proud2bme, 99 gram, IkOokVanMij (IOVM) en het ministerie van VWS. Daarnaast zijn ook de politie, CKM, Centrum Seksueel Geweld (CSG), Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP), NIP, branchevereniging de Nederlandse GGZ, landelijk samenwerkingsverband K-EET, Stichting Kiem, Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en het ministerie van J&V betrokken geweest bij de totstandkoming.

Tags