Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Ramón Lindauer: “Belangrijk dat we van ons laten horen”

“Er is veel maatschappelijke discussie over de organisatie van de jeugdhulp. Dat is prima en daarom is het belangrijk dat wij als kinder- en jeugdpsychiatrie van ons laten horen. Hoe kunnen we psychische problemen vroegtijdig signaleren? Welke effectieve behandelingen zijn er? Wat hebben wij als specialistische jeugd-GGZ te bieden? Wat is de rol van de kinder- of jeugdpsychiater eigenlijk?”

“Anders dan vroeger zien wij nu in de specialistische zorg alleen kinderen en jongeren met complexe problemen. Daar ligt ook mijn interesse. Hoe kan het dat een meisje met forse traumaklachten en ontregeling thuis en op school niet wordt herkend en lang moet wachten op een behandeling, terwijl traumabehandelingen effectief zijn?

En soms is complex ook gewoon complex. Wat moeten we dan doen? Wat kunnen we met het hele multidisciplinaire team eromheen voor dit kind bedenken? Dat is speuren naar mogelijkheden, talenten, aangrijpingspunten en dat heb je niet met een paar gesprekken opgelost. Ook is het onze taak om verbinding te houden met de voordeur, zoals met de huisarts, OKT’s.

Laagdrempelig beschikbaar zijn voor consultatie is belangrijk. Dan komt een kind meteen op de juiste plek: direct naar de gespecialiseerde zorg als er sprake is van complexe problematiek, bij eenduidiger problematiek naar de eerste lijn. Dat vereist – naast een andere organisatie van de zorg – een duidelijker positionering van onze beroepsgroep. We doen ons uiterste best, ontplooien heel veel activiteiten, maar zijn te weinig zichtbaar. Het Kenniscentrum met zijn geweldige website en kwaliteiten kan daarin een belangrijke rol spelen. Daarvoor wil ik me graag inzetten.”

Tekst: Wilma Mik

Wie is Ramón Lindauer?

Ramón Lindauer: hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Amsterdam UMC, werkzaam bij de Bascule, trainer/supervisor in de Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CBT). En per 23 juni 2020 bestuurslid bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Ramón Lindauer