Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Lilian Tham en Hein Rijkenberg: “We hebben elkaar nodig”

Het bestuur heeft een nieuwe samenstelling en er is een nieuwe directeur. “Met zoveel wisselingen leek het me voor de continuïteit goed me te kandideren als voorzitter”, verklaart Lilian Tham haar stap. Zij draait al langer mee, zo’n dikke twee jaar. En de nieuwe directeur Hein Rijkenberg: “Zo’n nieuw, fris team biedt volop kansen voor het Kenniscentrum in deze enerverende tijden.”

Sinds de nieuwe Jeugdwet wordt er steeds meer samengewerkt. Hein: “Dat was natuurlijk ook de bedoeling van de wet, maar het doet goed te zien dat geïntegreerde zorg nu echt het sleutelwoord is in onze branche. We kunnen niet zonder elkaar en versterken elkaar waar nodig.” Hij noemt een voorbeeld: een heel depressief kind dat niet meer naar school gaat. “Je wilt die depressie behandelen en zorgen dat het kind weer dagactiviteiten ontplooit. Maar als het huis niet op orde is, als er geen studieplek is, geen geld, diverse andere maatschappelijke problemen spelen, dan kun je die depressie behandelen wat je wilt, maar dat leidt uiteindelijk tot niets. Omgekeerd: als je alle problemen aanpakt en de depressie laat liggen, of niet weet hoe je die moet behandelen, dan lukt het je nooit om het kind te activeren. Wil je echt iets voor zo’n kind willen betekenen, dan moeten we met elkaar al deze problemen aanpakken, ieder vanuit zijn eigen expertise. Met alle organisaties die Nederland rijk is, kunnen we elkaar uitstekend aanvullen.”

``Via ons Kenniscentrum willen we mensen wegwijs maken in de psychiatrie.``

Lilian Tham

Specialistische kennis

Wel kan de kinder- en jeugdpsychiatrie beter over het voetlicht brengen welke specialistische kennis ze in huis heeft. Doe je dat, dan levert dat vaak verhelderende inzichten op bij gesprekspartners uit de jeugdzorg, de gemeente, het onderwijs, maatschappelijk werk, weet Lilian. “Laatst vertelde ik over de mogelijke psychische gevolgen van diabetes. Daar kun je heel depressief van worden. Hetzelfde geldt voor schildklieraandoeningen. Of denk aan erfelijke componenten bij angststoornissen. Dat realiseert men zich vaak niet. Dat hoeft ook niet: voor dergelijke kennis kun je terecht bij kinder- en jeugdpsychiaters. Zij weten als geen ander over samenhang met somatiek en de consequenties daarvan voor behandelingen.”

De rol van het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vervult een belangrijke rol in deze missie. Het Kenniscentrum verzamelt alle mogelijke inhoudelijke informatie over specialistische ggz-zaken. Lilian: “We hebben heel veel kennis in Nederland en die bundelen en ontsluiten we in ons centrum. Die kennis wordt bijeen gebracht door de leden, dat kunnen we als kleine organisatie nooit in ons eentje. Alle informatie is gratis toegankelijk en naast onze leden kan elke andere geïnteresseerde er gebruik van maken.”

Hein somt een reeks aan gebruikers op: een ouder die iets wil weten over een mogelijke aandoening van zijn kind, een gemeente die informatie zoekt voor een beleidsnotitie, een stagiaire die gegevens verzamelt voor haar scriptie, een psychiater die nog even de praktijkstandaard erop naslaat. Lilian: “Via ons Kenniscentrum willen we jongeren, ouders, gemeenteambtenaren, onderwijzers, en wie er verder ook geïnteresseerd is, een beetje wegwijs maken in de psychiatrie.” En dat maakt het Kenniscentrum uniek in de wereld, meldt de nieuwe directeur met gepaste trots.

Tekst: Wilma Mik

Wie is Lilian Tham?

Dr. Lilian Tham is kinder- en jeugdpsychiater en directeur-bestuurder van MOC ‘t Kabouterhuis. Sinds 23 juni 2020 is ze de nieuwe bestuursvoorzitter van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Eerder was zij onder meer directeur bij GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen.

Lilian Tham

Wie is Hein Rijkenberg?

Hein Rijkenberg was de directeur van het Kenniscentrum tot en met 2023. Hij heeft zeer ruime ervaring als directeur in de jeugd-ggz en de maatschappelijke sector zorg en welzijn.

Hein Rijkenberg