Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Screening

Hoewel bij het screenen op ADHD in de praktijk regelmatig screeningsinstrumenten worden gebruikt, blijken de meeste vragenlijsten hiervoor niet of nauwelijks geschikt. Screening op ADHD moet daarnaast gebeuren in een gesprek met ouders, kind en/of jongere (richtlijn diagnostiek ADHD bij kinderen, 2018)

In dat gesprek wordt een uitgebreide probleeminventarisatie gedaan. Daarin moet niet alleen helder worden of er mogelijk sprake is van concentratieproblemen, hyperactief en/of impulsief gedrag, maar vooral ook óf en op welke gebieden het kind of de jongere belemmerd wordt in zijn of haar dagelijks functioneren. Het gaat daarbij om een breed beeld: het functioneren thuis; in relaties met leeftijdgenoten, broertjes en zusjes, ouders en andere volwassenen (zoals de leerkracht); schoolprestaties; en het zelfvertrouwen van het kind of de jongere. Er moet sprake zijn van duidelijke beperkingen in het sociale en/of emotionele functioneren op school en/of thuis om een diagnostisch onderzoek te rechtvaardigen. Er kleven immers ook nadelen aan diagnostiek en eventuele classificatie (Ohan, 2011; Mueller, 2012).

Aanvullend advies van de Expertgroep ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Een recente meta-analyse van Mulraney et al. (2022) onderstreept dat screening met behulp van vragenlijsten discutabel is. De studie laat zien dat de onderzochte screeners geen van allen voldoen aan sensitiviteit en specificiteit >.8. Wanneer toch screeningsinstrumenten worden gebruikt adviseren de auteurs om meerdere informanten te gebruiken.