Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Zorgplicht

Met passend onderwijs hebben schoolbesturen een zorgplicht gekregen. Dit betekent dat zij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Vroeger moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs, als de leerling daar beter op zijn plaats is.