Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs verdwijnt niet door de komst van passend onderwijs. Ook na de invoering van passend onderwijs zullen er leerlingen zijn voor wie een plaats op een speciale school de beste onderwijsplek is. Het geld dat voor die plekken is bedoeld, blijft beschikbaar. Wel kunnen de afspraken veranderen over wanneer een leerling wordt toegelaten tot speciale voorzieningen. Ook kunnen er verschillen zijn tussen samenwerkingsverbanden.

Het ‘rugzakje’, ofwel de leerlinggebonden financiering, is per 1 augustus 2014 vervallen. Hiermee verdwijnt niet de mogelijkheid voor leerlingen om in het regulier onderwijs extra ondersteuning te krijgen. De vaste criteria voor indicatiestelling worden echter losgelaten. Het ‘rugzakgeld’ gaat naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen stellen vast hoe dat budget voortaan wordt ingezet en welke vormen van extra ondersteuning of ‘arrangementen’ beschikbaar zijn voor leerlingen. Voor plaatsing in het SBO of speciaal onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband noodzakelijk.