Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen samen met leerkrachten en schoolleiding in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband moeten bieden. De school plaatst (een samenvatting van) dat profiel in de schoolgids, zodat iedereen weet welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden. Welke ondersteuning wordt er geboden? Voor welke leerlingen is er wel of geen plek? Wat wordt van de leerkrachten verwacht? Welke ondersteuning kunnen we niet bieden?