Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Ontwikkelingsperspectief

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het SBO en speciaal onderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basisonderwijs (die niet onder de basisondersteuning valt).

In een ontwikkelingsperspectief staat beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is (type vervolgonderwijs) en de onderbouwing daarvan. In het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het regulier onderwijs wordt ook beschreven welke doelen en tussendoelen worden beoogd en welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft om die te bereiken en hoe die wordt aangeboden.

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de leerkracht, samen met de intern begeleider. Vaak draagt ook de onderwijsondersteuner vanuit het schoolbestuur of samenwerkingsverband hieraan bij. En wanneer jeugdhulp of jeugd-ggz bij het kind betrokken is, is het raadzaam dat zij bijdragen aan het opstellen van het ontwikkelingsperspectief.

Het ontwikkelingsperspectief wordt in overleg met de ouders vastgesteld. Ook daarna wordt er regelmatig (ten minste jaarlijks) overleg gevoerd met ouders en de leerling door de leerkracht en de intern begeleider. Als daar aanleiding voor is, wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld.