Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Extra ondersteuning voor de leerling

Als de basisondersteuning die de school biedt ontoereikend is voor een leerling, kan extra ondersteuning worden ingezet om de leerling in het regulier onderwijs toch een passende plek te bieden. Die ondersteuning kan heel divers zijn. De ondersteuning kan gericht zijn op de leerling, maar ook op de leerkracht. Aangepast lesmateriaal, individuele extra begeleiding (door de leerkracht zelf of door een expert), ondersteuning bij het structureren van het schoolwerk, inzet van een klassenassistent, les krijgen in een kleine gespecialiseerde klas of een deel van de week in een aparte omgeving begeleiding krijgen bij gedrag of werkhouding zijn voorbeelden van ondersteuning op school. Ouders worden geïnformeerd en betrokken bij het uitzoeken van de beste ondersteuning voor een leerling.

Een verwijzing naar een andere school – regulier of speciaal – kan voor sommige leerlingen het meest passend zijn. In dat geval is het schoolbestuur er verantwoordelijk voor dat een plek op een andere reguliere of speciale school wordt gevonden waar de leerling geplaatst kan worden.