Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Bronnen

Het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp is gefundeerd op de volgende bronnen en achtergronddocumenten:

Gedachtegoed

Websites

Literatuur

  • Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, J. van, & Vinke, A. (2012). Stoppen en helpen – een adequaat antwoord op kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Bronstein, L. R. (2003). A model for interdisciplinary collaboration. Social work, 48(3), 297-306.
  • Choy, J., & Schulze, E. (2010). Het beoordelen van het toekomstperspectief van pleegkinderen. In P. van den Bergh & T. Weterings (Red.), Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk (pp. 305-318). Assen: Van Gorcum.
  • Kaats, E. & Opheij, W. (2012). Leren samenwerken tussen organisaties – Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships. Deventer: Kluwer.
  • Ungar, M., Liebenberg, L., & Ikeda, J. (2014). Young people with complex needs: designing coordinated interventions to promote resilience across child welfare, juvenile corrections, mental health and education services. British Journal of Social Work, 44, 675–693.
  • Wienke, D. (2014). School en wijk verbonden. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
  • Zijden, Q. van der, Diephuis, K., GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, & Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC LVG). (2012). Handreiking integrale zorg: samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin.