Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kind en Jeugd Trauma Screener (KJTS-NL)

 • Oorspronkelijke versie: Sascher et al., 2022
 • Huidige versie: Kooij & Lindauer, 2022
 • Doel: Screening van posttraumatische stressklachten
 • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
 • Doelgroep: 3-18 jaar
 • Afname en scoring:
  De KJTS bestaat uit drie lijsten:

  1. Zelfrapportage voor jongere vanaf 7 jaar
  2. Ouderrapportage voor jongere vanaf 7 jaar
  3. Ouderrapportage voor kinderen 3-6 jaar

  De screener kan zelfstandig afgenomen worden of onder begeleiding.
  De scoring wordt gedaan aan de hand van een score formulier. De KJTS kent een totaalscore en scores per domein.

Inhoud van de vragenlijst KJTS-NL

Materiaal

De KJTS bestaat uit een korte checklist van vijftien ingrijpende gebeurtenissen die een kind mogelijk heeft meegemaakt. Daarop volgen 20 vragen die beantwoord kunnen worden op een 5 punt Likertschaal met de scores: 0=”nooit”, 1= “bijna nooit”, 2= “soms” en 3= “vaak”. De vragen volgen de DSM-5 criteria: ‘Herbeleving’, ‘Vermijding’, ‘Negatieve stemming en cognities’ en ‘Verhoogde prikkelbaarheid’. De lijst wordt afgesloten met 5 vragen over de belemmeringen door de klachten in het dagelijks functioneren.

De vragenlijst voor jonge kinderen (ouderraportage 3-6 jaar) bestaat uit 16 items.

Interpretatie

De KJTS wordt gescoord met het scoreformulier. De totaalscore geeft een weergave van drie gebieden Groen: ‘normaal niet klinisch verhoogd’ ; Geel: ‘mogelijke traumagerelateerde stress symptomen’ ; Rood: ‘klinische verhoogde score, verhoogde kans op de aanwezigheid van PTSS’.

De KJTS is een screeningsinstrument, en kan om deze reden niet als diagnostisch instrument ingezet worden. Bij een verhoogde score wordt gedegen traumadiagnostiek geadviseerd, zoals de CAPS-CA, een semigestructureerd trauma interview. Daarnaast is het van belang om eventuele medicatie- of middelengebruik van het kind mee te nemen. Dit gebruik kan invloed hebben op de score (zoals moeite hebben met slapen en het gebruik van slaapmedicatie). Ook kan extreme vermijding leiden tot een lagere score dan in werkelijkheid aanwezig is. Om deze reden wordt aangeraden om ook informanten mee te nemen in de afname van de KJTS.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst KJTS-NL

 • Begripsvaliditeit: voldoende
 • Criteriumvaliditeit & Betrouwbaarheid: Onderzoek is in afrondende fase en wordt verwacht halverwege 2023

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst KJTS-NL

 • Sachser, C., Berliner, L., Risch, E., Rosner, R., Birkeland, M. S., Eilers, R., … & Jensen, T. K. (2022). The child and Adolescent Trauma Screen 2 (CATS-2)–validation of an instrument to measure DSM-5 and ICD-11 PTSD and complex PTSD in children and adolescents. European journal of psychotraumatology, 13(2), 2105580

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst KJTS-NL

De KJTS is vrij verkrijgbaar, en in diverse talen via https://ulmer-onlineklinik.de/course/view.php?id=1701.

Het copyright van de Nederlandstalige versie berust bij Kooij, L.H. & Lindauer R.J.L. (2022, Amsterdam UMC, Levvel).

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.