Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Behandelprotocollen

Dyslexie

Brochure Dyslexie Diagnostiek en Behandeling

De brochure Dyslexie: diagnostiek en behandeling biedt psychodiagnostici en behandelaars een leidraad voor diagnostiek en behandeling van dyslexie (SDN, e.a., 2016).

Het diagnostisch instrumentarium van de Stichting Dyslexie Nederland beschrijft enkele tests die gebruikt kunnen worden om het niveau van lezen en spellen te bepalen (SDN, 2008, p. 4-6). Psychodiagnostici kunnen de instrumenten hieruit gebruiken bij de toeppassing van het PDDB.

Voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is het Protocol Dyslexie: Diagnostiek & Behandeling (PDDB) 2.0 (NRD, 2013) beschikbaar. Het PDDB biedt handvatten voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling

Het Protocol Dyslexie: Diagnostiek en Behandeling 2.0 (NRD, 2013) is een richtlijn voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen van kinderen met dyslexie. Het doel van het protocol is het beschrijven van zorg voor kinderen met dyslexie. Het protocol wordt gebruikt bij de indicatiestelling voor een specifieke behandeling of interventie voor kinderen met dyslexie. Deze beschrijving is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Echter het gebruik van het protocol als classificatiecriterium voor dyslexie is nog niet wetenschappelijk te onderbouwd (NRD, 2013) en zelfs omstreden.

Dyslexie Centraal

De website van Dyslexie Centraal bevat handreikingen voor directie, management en docenten van zowel het primair onderwijs (beschikbaar per leerjaar) als het voortgezet onderwijs.

Ook heeft de website in samenwerking met Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) een leidraad voor vergoedingsregelingen beschikbaar.

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het NKD bewaakt en bevordert de diagnostiek en behandeling van (met name) Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), dyslexie-, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie.

Tevens heeft het NKD een factsheet beschikbaar van het zorgprotocol en een richtlijn Comorbiditeit bij dyslexie.

Oudervereniging Balans

Balans biedt uitgebreide informatie voor ouders, kinderen en professionals met betrekking tot leer- en gedragsmoeilijkheden (www.balansdigitaal.nl).

Nederlands Instituut van Psychologen

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een thema-pagina Dyslexie beschikbaar.

Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen

Het Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) heeft een themadossier Dyslexie beschikbaar.

Dyscalculie

Protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen

Voor diagnostiek en behandeling van dyscalculie is het protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragskundigen (DDG) van Van Luit en collega’s (Van Luit, Bloemert, Ganzinga, & Mönch, 2012) beschikbaar. Dit is een richtlijn voor de diagnostiek van dyscalculie door gedragsdeskundigen.

Het protocol Dyscalculie is te bestellen op internet.

Protocol Ernstige Reken/Wiskunde problemen en Dyscalculie

Het protocol Ernstige Reken- en Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) van Van Groenestijn en collega’s biedt een stappenplan voor het omgaan met, en zowel intern als extern onderzoek naar leerproblemen. Het protocol is beschikbaar voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (Van Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011) en voortgezet onderwijs (Van Groenestijn, Van Dijken, & Janson, 2012).

De voorwaarden voor het afgeven van een dyscalculieverklaring zijn (Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011):

  • De leerling beschikt over voldoende intelligentie (IQ van 70 of hoger);
  • Er is een grote discrepantie tussen de rekenwiskunde ontwikkeling en de algemene ontwikkeling van de leerling;
  • De achterstand is hardnekkig;
  • De rekenproblemen zijn ontstaan vanaf het verwerven van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en getalbegrip.

    Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Jouw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

    Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

    Sluiten