Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Onderzoek naar de zelftest van Mindmasters

Wat is Mindmasters.nl?

Mindmasters.nl is ontwikkeld door Arkin Preventie, InGeest Preventie en de GGD Amsterdam. De website informeert jongeren van 14 tot 18 jaar over psychosociale problemen, middelengebruik en het aanwezige zorgaanbod. En met de zelftest kunnen jongeren nagaan of zij een psychosociaal probleem hebben. Als jongeren hoog scoren op een bepaalde schaal, krijgen zij meer informatie over het betreffende psychosociale probleem en het advies om hulp te zoeken. Mindmasters is sinds 2010 online. De website is voor iedereen toegankelijk en heeft een groot bereik: in 2015 waren er 81.000 bezoekers.

Sinds midden juni 2016 is de zelftest ook toegankelijk via Brainwiki.nl. Op 19 december 2016 hadden 195 jongeren de zelftest via Brainwiki ingevuld (163 afgemaakt).

Onderzoek naar de zelftest

De test bestaat uit gevalideerde instrumenten: de SDQ (de Strengths and Difficulties Questionnaire; Goodman, 1997; Goodman et al., 1998) en aanvullende vragen over eetstoornissen, zelfdestructief gedrag, psychotische kenmerken, alcohol- en drugsgebruik (de SPsy; Screening Psychische Stoornissen, Van Oort et al., 2007). Hoewel de zelftest bestaat uit gevalideerde instrumenten, willen Mindmasters en het Kenniscentrum meer inzicht in de waarde en werking van de zelftest. Het onderzoek gaat in op de volgende vragen:

  1. Hoe scoren jongeren op de verschillende schalen van de zelftest en hoe verhoudt dit zich tot normscores?
  2. Wat is de betrouwbaarheid van de schalen van de zelftest?
  3. Zijn de vooraf gespecificeerde schalen van de SDQ en SPsy terug te vinden in de structuur van de antwoorden van de deelnemers op de zelftest?
  4. Is er een keerpunt waarop er relatief vaak wordt gestopt met het invullen van de zelftest?

De vragen 1 en 2 worden zowel voor de gehele doelgroep, als voor subgroepen (jongens/meisjes, leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus) beantwoord. De resultaten van deze analyses geven een indicatie van de mate waarin de zelftest geschikt is voor verschillende subgroepen.

Dit project is afgerond

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kenniscentrum-kjp.nl.