Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Keynotes en lezingen – Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Poster Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

De keynote presentaties van Arne Popma (ochtend) en Lieke van Domburgh (middag) kunt via deze pagina bekijken en downloaden. Tijdens het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018 konden deelnemers kiezen uit meerdere lezingen. De presentaties van deze lezingen treft u ook aan op deze pagina.

Plenaire sprekers (keynotes)

Bekijk de presentatie (PDF)

Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters? Arne Popma (Vumc/De Bascule) is keynote speaker op dit congres.

We stelden hem vooraf 3 vragen:
>> lees ook het korte interview met Arne Popma

Terug naar boven

Bekijk de presentatie (PDF)

Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters? Lieke van Domburgh (Pluryn-Intermetzo) is keynote speaker op dit congres.

We stelden haar vooraf 5 vragen:
>> lees ook het korte interview met Lieke van Domburgh

Terug naar boven

Lezingen - sessie A

Spreker(s): Cecil Prins (kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken van de afdeling gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe)

Bekijk presentatie (PDF)

In Nederland wonen steeds meer kinderen die met of zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. De toeleiding tot zorg verloopt vaak gecompliceerd, waardoor wij als professionals deze kinderen vaak niet goed weten te bereiken. Terwijl acculturatie- en/of taalproblemen  een rol spelen, zijn het vooral de ingewikkelde verblijfsprocedures met veel onzekerheid en verplaatsingen die de zorg voor het kind en het gezin frustreren. Toch kunnen we veel betekenen wanneer we tijdens het eerste gesprek de specifieke context van dit kind en zijn gezin van herkomst op hoofdlijnen in kaart weten te brengen. Deze lezing geeft een overzicht van de belangrijkste beschermende en risicofactoren bij vluchtelingenkinderen en –gezinnen. De focus ligt hierbij op intergenerationele overdracht van trauma met specifieke aandacht voor de alleenstaande minderjarige vluchteling. De deelnemers krijgen praktische handvatten mee, die zij direct in de eigen klinische praktijk kunnen gebruiken.

Cecil Prins-Aardema is kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken van de afdeling gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe in Beilen. In de zorg voor vluchtelingengezinnen werkt deze afdeling samen met “de Evenaar” (afdeling voor transculturele psychiatrie van GGZ Drenthe). Het promotieonderzoek van Cecil richt zich op het verbeteren van de organisatie van zorg voor kwetsbare gezinnen.

Terug naar boven

Spreker(s): Yvonne van Riemsdijk

Deze lezing is zonder presentatie gegeven.

Kindermishandeling heeft ontwrichtende en vaak levenslange gevolgen voor een kind. In deze lezing vertelt een voormalig slachtoffer over haar eigen ervaringen hiermee. Zij heeft als kind zelf jarenlang blootgestaan aan zeer ernstige kindermishandeling en extreem seksueel geweld. Hoe ondergaat een kind zoiets en waarom blijven er toch zoveel kinderen onder de radar? Daarnaast is er ook aandacht voor de verstrekkende en levenslange gevolgen van kindermishandeling.

Yvonne van Riemsdijk is ervaringsdeskundige en zet zich belangeloos in om de behandeling voor kinderen en jongeren helpen te verbeteren. Zij spreekt en schrijft over uiteenlopende onderwerpen met als enige doel hulpverleners te inspireren en de zorg voor kinderen en jongeren op een hoger plan te tillen.

Terug naar boven

Lezingen - sessie B

Spreker(s): Wouter Staal

Deze lezing is zonder presentatie gegeven.

Het op classificatieniveau benaderen van stoornissen wordt vaak te sterk verbonden aan welk type behandeling iemand nodig heeft. Überhaupt is psychische kwetsbaarheid mogelijk op te vatten als één enkele factor, die zich in drie dimensies manifesteert, namelijk een internaliserende, externaliserende en psychotische dimensie. Wat betekent dit voor het diagnosticeren van autisme en therapeutische interventies? Vanuit de neurobiologie weten we dat autisme veroorzaakt wordt door een samenspel van genetische risicofactoren en omgevingsfactoren. Deze bepalen de ontwikkeling van de hersenen, waarvan definitieve uitrijping ongeveer tussen het 20e en 25e levensjaar plaatsvindt. In onze huidige maatschappij, waarin een grote nadruk wordt gelegd op zelfstandig plannen en organiseren, zullen mensen met autisme waarschijnlijk onderpresteren. Als we ons dit realiseren, moet worden afgevraagd of ons behandelaanbod voor mensen met autisme wel op orde is.

Terug naar boven

Spreker(s): Joost Hutsebaut

Bekijk presentatie (PDF)

Persoonlijkheidsstoornissen beginnen zich te uiten vanaf het begin van de puberteit. Ze kunnen een erg grote impact hebben op de levenskwaliteit, levensverwachting en maatschappelijke integratie van jongeren en volwassenen. Daarom is het van belang om persoonlijkheidsstoornissen vroegtijdig te onderkennen en adequaat te behandelen. In deze presentatie worden de argumenten voor een vroegtijdige signalering en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen besproken en worden de belangrijkste principes voor diagnostiek en behandeling besproken.

Terug naar boven

Lezingen - sessie C

Spreker(s): Marleen van der Kolk

Bekijk presentatie (PDF)

In ons land zijn maar liefst 12.400 jongeren in de leeftijd van 18 – 30 jaar dakloos. Je kan het je misschien niet voorstellen in een welvarend land als Nederland. Voor de wet zijn deze jongeren vanaf hun 18e levensjaar meerderjarig. Maar niet volwassen. Ze moeten zich dan zonder steun van (een of beide) ouders of een sociaal netwerk maar zien te redden. Zich staande houden zonder een helpend netwerk in onze steeds complexere maatschappij maakt dat zij al jong in de overlevingsstand terechtkomen. Tijd en ruimte om zich te ontwikkelen tot een jongvolwassene met een eigen identiteit – dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik – hebben deze jongeren vaak niet. Al hun aandacht en tijd gaat uit naar een belangrijke basisbehoefte: “Waar slaap ik vannacht?”

Marleen van der Kolk van Stichting Zwerfjongeren Nederland gaat tijdens haar lezing in op de problemen waar dakloze jongeren tegenaan lopen en wat zij nodig hebben om van ‘overleven naar leven’ te komen. Ook vertelt ze over het belang van een gunstige sociale context die helpt voorkomen dat jongeren gaan zwerven. Wat kan de samenleving, wij als burgers, hierin betekenen? Wat doet persoonlijke aandacht met de positieve ontwikkeling van deze jongeren, wat is de invloed van rolmodellen en het effect van het mixen van netwerken op het welzijn van hen? Van der Kolk doet een krachtig appel op de maatschappij om stigmatisering te voorkomen en de sociale context te versterken.

Terug naar boven

Spreker(s): Judith de Heus

Bekijk presentatie (PDF)

Judith de Heus (1977) is klinisch psycholoog en verantwoordelijk voor het online hulpaanbod van 113 Zelfmoordpreventie. Judith heeft veel ervaring in poliklinische behandelingen en psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen en zette meerdere poli’s op.

In de lezing laat Judith de Heus zien wat het belang is van contact maken en luisteren naar mensen die aan zelfmoord denken. En hoe praten weer kan helpen voor de kant van hoop en het leven te kiezen. Ook zoomt zij in op de verdubbeling aan suïcidecijfers onder jongeren in 2017; wat betekent dit en wat doet 113 om dit verder te onderzoeken?

Terug naar boven
Poster Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018