Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Poster Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters met psychische problemen?

Als vervolg op ‘Van wijk tot wetenschap’ organiseerde het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) op 30 oktober 2018 het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Deelnemers verdiepten zich tijdens keynotes, lezingen en workshops in de problematiek van het moeilijk bereikbare kind met een zorgbehoefte.

Impressie van de dag

Interview met onder meer Ilse Tamrouti, directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Bekijk alle interviews.

Enkele feiten

Zwerfjongeren: Er zijn in Nederland zo’n 12.400 zwerfjongeren. Vrijwel allemaal hebben zij te maken met complexe, meervoudige problematiek. Ruim 40% van de zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen: het meest voorkomend zijn ADHD, bipolaire stoornis, borderline en schizofrenie. Daarnaast hebben zij ook vaak depressieve klachten en agressieproblemen (Factsheet zwerfjongeren Movisie/SZN, 2014).

Migrantenkinderen: Kinderen met een niet-westerse achtergrond blijken slecht aansluiting te kunnen vinden bij de kinder- en jeugdpsychiatrie: ongeveer de helft van het aantal kinderen dat verwacht zou worden op basis van prevalentiecijfers krijgt hulp. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen ervoor dat zij niet in behandeling komen. En als dat wel het geval is, zijn er vaak aanpassingen nodig in diagnostiek en behandeling, om de cultuurkloof tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen (Boon et al, 2017).

Jongeren met een LVB: Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 440.000 kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Bij ruim 250.000 van hen is sprake van bijkomende problematiek, vaak gedragsstoornissen (45%) of depressie (22%). In verhouding tot dit grote getal komt slechts een klein aantal in beeld bij de zorg en het onderwijs. (www.kenniscentrum-kjp.nl)

Thuiszitters: In Nederland is het recht op onderwijs geborgd in wet- en regelgeving, onder meer in de leerplichtwet en de wet passend onderwijs. Toch zitten jaarlijks vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare jongeren, om complexe problemen en om een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg (www.reikthuiszittersdehand.nl).

Poster Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Programma

9.00 Inloop met koffie en thee
9.45 Opening door dagvoorzitter Kristel Logghe
10.00 Keynote speaker: Arne Popma
10.45 Pauze
11.15 Workshopronde 1

 1. Onzichtbare kinderen
 2. Hoofdzaken, jongeren over de ggz
 3. Het mood and resilience in offspring (MARIO) project
 4. Integrale generalistische hulp vraagt integraal klinisch redeneren
 5. Voorkom erger: online preventie bij jongeren met beginnende psychische klachten
 6. “Hoezo is mijn kind gek?” Hoe je als zorgaanbieder toegankelijk wordt voor mensen met een andere culturele herkomst
 7. Herkenning contra-intuïtieve ouder- en kindsignalen rond parental alienation
 8. Hoe Design thinking & technologie kunnen helpen innoveren
12.15 Lunchpauze
13.15 Workshopronde 2

 1. Adverse Childhood Experiences: mentale en fysieke gevolgen bij jeugdigen met een verstandelijke beperking
 2. Vluchtelingenkinderen; een gezonde start in een nieuwe wereld
 3. Empowerment: de succesformule van de Kandidatenmarkt
 4. Als niemand ziet dat het thuis niet veilig is
 5. Integrale jeugdhulp in de praktijk: wat werkt voor professionals?
 6. Thuiszitters
 7. Loverboyproblematiek ‘wat is dat?’
 8. Jongeren met LVB
14.15 Wisselpauze
14.30 Lezingen

A. Vluchtelingenkinderen (Cecil Prins) & Kindermishandeling (Yvonne van Riemsdijk)

B. Autisme (Wouter Staal) & Persoonlijkheidsstoornissen (Joost Hutsebaut)

C. Zwerfjongeren (Marleen van der Kolk) & 113 Zelfmoordpreventie (Judith de Heus)

15.30 Pauze
16.00 Keynote speaker Lieke van Domburgh
16.45 Afsluiting door dagvoorzitter Kristel Logghe
17.00 Borrel

Sprekers

Kristel Logghe Sociaal ondernemer en dagvoorzitter Jaarcongres 2018

Kristel Logghe (dagvoorzitter)

Kristel Logghe is als sociaal ondernemer betrokken bij uiteenlopende projecten. Voor de jeugd-ggz heeft zij trainingen ontwikkeld op het gebied van
cultuursensitief werken, vroegsignalering van psychische problematiek, licht verstandelijke beperking en omgaan met risicojeugd en multi-problem gezinnen. Kristel is een brenger van vernieuwing, en ook als dagvoorzitter, wil zij bruggen slaan tussen verschillende werelden.

Arne Popma (Vumc/De Bascule)

Prof. dr. Arne Popma (keynote speaker)

Arne Popma is hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc. Hij is daarnaast als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en hij is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.

Lees het interview met Arne Popma

Lieke van Domburgh
Foto: Fred van de Heetkamp

Dr. Lieke van Domburgh (keynote speaker)

Lieke van Domburgh is werkzaam bij Pluryn-Intermetzo als directeur van Kwaliteit van Zorg en Innovatie. Sinds december 2017 is zij bestuurder bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Lieke studeerde rechten en psychologie aan de universiteit van Amsterdam en promoveerde aan het VUMC afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar zij nu als senior onderzoeker aan verbonden is. Eerder zette zij bij Rentray, het latere Intermetzo, de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling op. Naast haar werk bij Pluryn-Intermetzo en VUMC is zij hoofddocent module gedragsstoornissen bij SPON Postdoctoral Education.

Lees het interview met Lieke van Domburgh

Sponsoren Jaarcongres 2018

Boom Uitgeverij Cce ZonMW
Bascule Curium GGMS
Jouw Omgeving Academische Werkplaats Kajak - logo Karakter
Kenniscentrum Kinder Jeugdpsychiatrie Lkc Lvb Maandag uitzendorganisatie
NVvP psychiaters RDI Richtlijnen Jj
Vobc Yulius Jaarcongres 2018 Kenniscentrum Kinder En Jeugdpsychiatrie Kjp Paars Rond Logo

Uw stand op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wilt u uw organisatie een prominente plek geven op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018? Netwerken met belangrijke spelers in de brede en specialistische jeugdhulp? Uw product of dienst tonen? U kunt uw plek aanvragen met dit formulier.

Meer informatie? Neem dan contact op met Karlijn Offergelt via k.offergelt@kenniscentrum-kjp.nl en 030 – 22 70 415.