Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Zelftest van Mindmasters is betrouwbaar

Jongen trap tablet

Tijdens de nationale e-healthweek (van 21 t/m 27 januari) staan de voordelen van digitale zorg voor de patiënt centraal. Een van de e-healthtoepassingen voor de jeugd is Mindmasters.nl. Op deze website hebben al veel jongeren de toegankelijke zelftest ingevuld. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hecht grote waarde aan wetenschappelijke onderbouwing van e-healthtoepassingen en deed onderzoek. De zelftest blijkt een betrouwbaar instrument om de psychische gezondheid van jongeren in kaart te brengen.

Mindmasters is sinds 2010 online en biedt jongeren van 14 tot 18 jaar informatie over psychosociale problemen, middelengebruik en het aanwezige zorgaanbod. Mindmasters is ontwikkeld door Arkin Preventie, InGeest Preventie en GGD Amsterdam. Het doel is preventief: jongeren krijgen meer inzicht in hun eigen situatie en versterken hun mogelijkheden om passende hulp te zoeken als dat nodig is. De website is voor iedereen toegankelijk en wordt vaak gebruikt: in 2016 waren er ruim 69.000 bezoekers.

Psychosociale problemen

Met de zelftest op Mindmasters.nl kunnen jongeren nagaan of zij een psychosociaal probleem hebben. De test bestaat uit gevalideerde instrumenten, te weten de SDQ en aanvullende vragen over eetstoornissen, zelfdestructief gedrag, psychotische kenmerken, alcohol- en drugsgebruik (SPsy). Als jongeren hoog scoren op een bepaalde schaal, krijgen zij meer informatie over het betreffende psychosociale probleem en het advies om hulp te zoeken.

Gezondheid

Uit het onderzoek van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie blijkt dat de zelftest van Mindmasters.nl in grote lijnen een geschikt instrument is om jongeren een indruk te geven van hun psychische gezondheid. Verschillende onderzoeksresultaten wijzen op de validiteit en de betrouwbaarheid van de zelftest.

Internaliserende problemen

Vooral op de schalen ‘Emotionele problemen’ en ‘Sociale problemen’ scoorde de doelgroep van de zelftest hoger dan gemiddeld. Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren met dergelijke internaliserende problemen vaak niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. De zelftest kan een mogelijkheid zijn om deze jongeren te bereiken en op een laagdrempelige manier hulp te bieden.

Zelfdestructief gedrag

Op een paar punten zijn verbeteringen mogelijk: de scores op de SDQ-schalen ‘Gedragsproblemen’ en ‘Sociale problemen’ moeten op zijn minst met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, terwijl er voor de SPsy-schalen ‘Problemen met alcohol’ en ‘Zelfdestructief gedrag’ betrouwbaarder alternatieven nodig zijn. Op grond van deze bevindingen passen de initiatiefnemers de zelftest aan.

Meer informatie

>> bekijk het onderzoeksrapport (pdf)
>> bekijk mindmasters.nl
>> naar het e-healthjeugdnetwerk
De zelftest is ook bereikbaar via Brainwiki