Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Kennisinfrastructuur en kennisagenda

Jongen leest een boek op zijn rug op de vloer

Het is voor gemeenten en jeugdzorgregio’s niet altijd duidelijk waar welke kennis over de jeugd-ggz te vinden is. Er zijn meerdere online en offline richtlijnen en verschillende instituten en organisaties die deze kennis aanbieden. Er vindt onderzoek naar psychische problemen plaats op verschillende plekken. Een risico van de decentralisatie is bovendien dat  lokaal ontwikkelde kennis niet bij andere regio’s terechtkomt. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de verschillende richtlijnen, die van toepassing zijn binnen de jeugd-ggz. Ook vindt u hier meer informatie over onderzoek binnen de jeugd-ggz en welke onderzoeksagenda’s hiervoor leidend zijn.

Jongen leest een boek op zijn rug op de vloer

Welke richtlijnen en praktijkstandaarden zijn er rondom kinderen en jongeren met (ernstige) psychische problemen?

In de jeugd-ggz werken veel verschillende professionals samen. Wanneer zij werken met kinderen en jongeren met psychische problemen, raadplegen zij richtlijnen en praktijkstandaarden. Die zijn er op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding en/of behandeling. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een databank met meer dan honderd richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules gericht op de brede jeugdhulp. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie beheert praktijkstandaarden en kennisdossiers met betrouwbare informatie over ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren.

In de jeugd-ggz werken veel verschillende professionals samen. Dat zijn bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdzorgwerkers. Wanneer een professional werkt met kinderen en jongeren met (ernstige) psychische problemen, dan baseert hij/zij zijn of haar werk op richtlijnen en praktijkstandaarden. Welke richtlijn een professional raadpleegt hangt af van zijn of haar beroep en de situatie die zich voordoet. Er zijn richtlijnen en praktijkstandaarden op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding en/of behandeling.

Databank richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een databank richtlijnen waarin meer dan honderd richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules zijn opgenomen. Deze richtlijnen zijn veelal geautoriseerd door beroepsverenigingen en betreffen de brede jeugdhulp. Een deel van deze richtlijnen gaat ook over kinderen en jongeren met (ernstige) psychische problemen. Het NJi biedt ook uitleg over het verschil tussen richtlijnen, generieke modules en zorgstandaarden.

Praktijkstandaarden en kennisdossiers van het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie beheert daarnaast verschillende praktijkstandaarden en kennisdossiers. Deze bevatten betrouwbare informatie over ernstige psychische klachten bij kinderen en jongeren. De praktijkstandaarden beschrijven volgens een vast format alles wat komt kijken bij diagnostiek en behandeling (inclusief medicatie). Universiteiten en academische centra leveren wetenschappelijke onderbouwing. Ouders en jongeren brengen hun ervaringskennis in. Kinderpsychiaters, kinderpsychologen en andere behandelaars dragen deskundigheid bij uit de praktijk. Samen vormen al deze deelnemers een landelijk kennisnetwerk dat wetenschappelijk onderbouwde kennis organiseert, zodat kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen de beste behandeling krijgen.

Terug naar boven

Wie doen er onderzoek naar de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Onderzoek naar kinderen en jongeren met (ernstige) psychische problemen gebeurt op veel verschillende plekken. Universiteiten, zorginstellingen en kennisinstituten dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

In Nederland zijn er zeven academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Bij deze centra staan topreferente zorg, opleiding en onderzoek centraal.

 • Accare Child Study Center, gelieerd aan het UMC Groningen
 • De Bascule, gelieerd aan het Amsterdam UMC
 • Curium-LUMC, gelieerd aan het LUMC (Leiden)
 • Karakter Academie, gelieerd aan het Radboudumc (Nijmegen)
 • Het Erasmus MC (Rotterdam)
 • Het UMC Utrecht
 • Maastricht UMC+

Ook andere aanbieders van jeugd-ggz voeren wetenschappelijk en praktijkonderzoek uit. Een aantal van die organisaties vindt u bij het overzicht van de leden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Diverse andere kennisinstituten en patiëntenverenigingen voeren ook onderzoek uit, vaak gericht op een specifiek onderwerp.

Een overzicht van lopende onderzoeken op verschillende thema’s vindt u in de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Terug naar boven

Is er een gemeenschappelijke onderzoeksagenda binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stimuleert doorlopend onderzoek naar thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum schrijft mee aan subsidieaanvragen en brengt lopend en afgerond onderzoek rondom specialistische thema’s in kaart. De Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda is toegankelijk voor alle partijen uit het jeugdwerkveld.

Daarnaast organiseert het Kenniscentrum multidisciplinaire bijeenkomsten die de ontwikkeling van thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda actief stimuleren. Verschillende disciplines en gemeenten werken daar onder leiding van een hoogleraar aan verdieping, met als resultaat een gezamenlijk position paper. Psychische gezondheid van de jeugd in beeld en De betekenis van digitale innovatie in de jeugd-ggz zijn hiervan de eerste opbrengsten. Deze bijeenkomsten versterken en bevorderen een gezamenlijke visie op urgente thema’s uit de jeugdhulp tussen gemeenten, aanbieders en andere betrokkenen.

Academische Werkplaatsen: kennis samenbrengen

>> Academische Werkplaatsen Jeugd (ZonMw)
De 13 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Mist u nog informatie? Laat het ons weten via het formulier onderaan deze pagina.

  Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Jouw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

  Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

  Sluiten